Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gliwicach z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne (2)" 17-06-2024
13:45
0 1
2. "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Gliwicach z wydzieleniem pomieszczeń na oddziały przedszkolne" 30-04-2024
13:45
0 2
3. Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach - budowa siłowni rekreacyjno-sportowej "Pod chmurką". 20-07-2020
9:00
0 0
4. Roboty remontowo- budowlane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka Gliwicach. Instalacje elektryczne wraz z robotami towarzyszącymi. 29-05-2020
11:00
1 0