Szkoła Podstawowa w Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka w Gliwicach - budowa siłowni rekreacyjno-sportowej "Pod chmurką". 20-07-2020
9:00
0 0
2. Roboty remontowo- budowlane w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Arki Bożka Gliwicach. Instalacje elektryczne wraz z robotami towarzyszącymi. 29-05-2020
11:00
1 0